9 Mayıs 2013 Perşembe

ÇAKRALAR VE YOGA ASTROLOJİSİ
Yoga bilimine göre prana ve yaşam enerjisi bizim içsel güneşimizdir. Dışımızdaki güneş, nasıl dış dünyaya enerji veriyorsa, içimizdeki prana da her yaptığımız işe hayat ve enerji veren ışıktır. Bu içsel prana güneşimiz dışarıdaki dışsal güneşin yaptığı benzer hareketleri takip eder. Güneşin zodyağın burçları etrafında dolaştığı gibi o da görünmeyen bedenin çakraları çevresinde dolaşır, omurga ve çakra sistemi olarak içsel zodyağı oluşturur. Dış güneş sisteminin doğal dünyadaki dış güçleri beslemesinin yanı sıra, bizim içsel varlık ve kişisel ifademize rehberlik eden içsel bir güneş sistemine de sahibiz. Bu içsel güneş sistemi bir metafor değildir. Fakat daha derin bir vizyondan bakıldığında dışarıdaki güneş sistemi içimizdekinin bir yansımasıdır. Daha derin bir bilinçlilik ışığının görünen bir yansıması olan fiziksel evrenin ışığının ta kendisidir. Diğer bir deyişle, içsel zodyak dışsal şekle denk gelen, dışsal zodyağın ana faktörüdür. İçsel astoroloji de, dışsal astrolojiden daha önemlidir. Ve güçlü yoga uygulamasının temelini oluşturur. 

İçsel prana güneşimiz, her nefesle içsel zodyağımızı gezerek omurga ve çakra sistemi boyunca aşağı ve yukarı doğru hareket eder. Her nefes bizim pranik güneşimiz için bir günü oluşturur. Nefes alışımız gündüz, nefes verişimiz gece zamanıdır. Bu uygulama sırasında, uyanmış ya da ruhsal olarak enerjilendirilmiş prananın omurgayı aşağı ve yukarı olarak hareket ettirmeyi amaçlayan yoga pranamaya tekniklerinin astrolojik temelidir. Eğer bunu yapabilirsek nefeslerimizden her biri çakraları aktive etmek ve kundaliniyi uyandırmak (çakraları açan yılan gücü ve içsel pranik güneşimizin enerjisinin uyanmış hali) için müthiş bir güce sahip olacaktır. 

Sadece güneş değil, fakat tüm gezegenler görünmeyen bedenimizde ya da içsel zodyağımız boyunca hareket ederler. Onlar görünmeyen bedenin çakralarında ve zodyağın ilgili burçlarında yerleşmişlerdir. Astral bedenin altı çakrası ya da enerji merkezi 7 gezegeni ve 12 burçu yansıtırlar. Bu sıralama, üçüncü göz ve kafa merkezi olarak güneşten, burç ve çakra yöneticiliği anlamında.güneş ve ay tek bir gezegenin iki yaklaşımı olarak kabul edilerek gezegenlerin güneş etrafındaki yörüngesini takip eder. 

Güneş ve ay yoga düşüncesinde Kozmik Kişi’nin sağ ve sol gözleri olarak çok iyi bilinirler. Üçünçü göz merkezinin ‘ajna çakra’ iki taç yaprağıdırlar. Omurganın kökten burun deliklerine kadar tüm çakra sistemini geçen sağ ve sol taraf sayesinde aktive edilmiş olarak ya da irade ve duygu yanlarımızı, güneşsel ve aysal, pingala ve ida nadiler (sinir uçları) eril ve dişi olan bilinçliliğimizi gösterirler. 
Merkür boğaz çakrayla alakalı olan, konuşma ve entelektin yöneticisi olarak iyi bilinir. Venüs sevgi ve şefkat ve kalp çakrayla alakalıdır. Mars göbek ya da ateş merkezini, enerjimizi, itki ve tutkularımızı yönetir. Jüpiter üreme sistemimizi ve yaratıcı enerjiyi ve genişleme potansiyelimizi yönetir. Satürn dışkılama ve desteği yönetir. Ve gezensel etkilerin en coarsest olanıdır. Büzülme potansiyelimizi ve kök çakramızı yönetir. 

Kuzey ve güney ay düğümleri güneş ve ayımızı gölgeleme yönleri ile ida ve pingalayla alakalıdır ( sol ve sağ nadiler). 

Prana ya da yaşam enerjisi kovadan yenğeçe kadar olan zodyağın altı burcunu omurga boyunca yukarıya doğru takip eder. Bu yukarıya doğru hareket nefes alma işlemiyle, Aysal ya da soğutucu enerjinin gelişimi ile ilgilidir. Bedendeki sıvıları ve dokuları yapar. Biz bun” “zodyağın aysal tarafı” diyebiliriz. Enerjinin omurgadan aşağıya doğru inmesi ise oğlaktan aslana doğru 6 burcu takip eder. Biz buna “zodyağın güneşsel tarafı” yarısı diyebiliriz. Nefes verme ve güneşsel enerjinin gelişimi ve ısıtıcı doğasıyla da ilgilidir. 

Hazım, kan dolaşımı ve zihinsel keskinliği kapsayan aktiviteleri terfi ettirir. 

*Yengeç ve aslan ay ve güneşin burçları olarak zihnimizin duygu ve mantık terimlerindeki temel kutupluluğunu gösterir. 
*Başak izlenimlerin alışımızı ve ikizler fikirleri ifade edişimizi yönetir. Bunlar boğaz merkezinin faktörleridir. 
*Boğa duygusal alıcılığımızı ve terazi duyguları ifade etme kapatisitemizi yönetir.- Bunlar kalp merkezinin faktörleridir. 
*Koç canlılığı yansıtmamız ve akrep onun korunmasını yönetir. _Bunlar göbek merkezinin faktörleridir. 
*Balık hayattaki yaratıcı enerjimizi ve yay onun yaratımını yönetir. –Cinsellik merkezinin faktörleridir. 
*Oğlak hayattaki dengemizi veya tutucu gücümüzü ve kova onun ifadesini yönetir. – Bunlar kök merkezinin faktörleridir. 

- Yedinci ve kafa merkezi( Sahasrapadma ve ya bin taç yapraklı) altı çakrayı ve zamanın akışını aşar. O güneşin artık doğup batmadığı zaman ötesi durumdur, nefesin tutulduğu samathi durumudur, Vedalarda ve Upanişitlarda bahsedilen saf bilinçliliğin sonsuz günüdür. (onun için güneş ne doğar nede batar, o gizli ruhsal öğretiyi bilen için bitmeyen gündür. 

-Eski vedik yoga ve tüm eski dünyaların güneşle ilgili dinlerinde güneşin karanlıktan kurtulmasından yada güneşin çemberinin kurulmasından bahsedilir. Bu bizim ruhumuzun ya da içsel güneşimizin yaşam güçümüzün ve zekamızın cehalet, ölüm, zaman ve nefes döngülerinden, süper bilinçlilik, nefessiz hallere alınma işlemidir. 

-Bu çeşitli şekillerde yapılabilir. Yoga uygulamaları prana ve yaşam güçünü farklı çakralardan mantra, pranamaya ve diğer enerji uygulamaları ile yönlendirir. Meditasyon ya da bilgi öğretileri (Ginyana yoga) direk algılamanın farklı yaklaşımlarını geliştirir. Adanma öğretileri)Bakti yoga çakralara farklı tanrılara tapınma ve adanma yoluyla yaklaşır. 

Yazan: Dr. David Frawley 

Çeviren ve edit eden: Şafak Burçak Alkanlı 
burcakalkanli@gmail.com

Yine Dr. David Frawley'in aynı eserleri olan "Yoga ve Ayurveda"dan çeviri. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder